Lid worden - vvpernis

Lid worden

Lid worden

AANMELDEN NIEUWE (JEUGD)LEDEN

In de allereerste plaats van harte welkom!
Wanneer u (of uw kind) van plan bent om lid te worden van VV Pernis, is het belangrijk dat wij van u de nodige informatie krijgen.
We vragen u dan ook om onderstaand formulier goed te lezen en zo compleet mogelijk in te vullen.

Heeft u meer informatie nodig?
Op iedere woensdagavond (vanaf ongeveer 19:30 uur tot 20.30 uur, m.u.v. de zomer- en winterstop) is er iemand aanwezig die u wegwijs kan maken op de vereniging.
Diezelfde persoon kan u vertellen wat er moet gebeuren om lid te worden, welke formulieren moeten worden ingevuld en wat er van u (en/of uw kind) wordt verwacht als lid van VV Pernis.

Tevens krijgt u wat informatie mee naar huis om eens rustig door te kijken voordat u besluit om lid te worden.

Uiteraard bent u ook op zaterdagen (competitiedagen) van harte welkom, er is altijd wel iemand in de bestuurskamer aanwezig die u te woord kan staan.

Wij zien u graag een keer langskomen.


Niet genoeg geld? Toch sporten?

Het Jeugdsportfonds Rotterdam betaalt het lidmaatschap van de sportvereniging als ouders dit niet kunnen.

Informatie over de kosten/contributie kunt u hier vinden.

Wat vergoedt het Jeugdsportfonds?
Het Jeugdsportfonds vergoedt voor kinderen één keer per jaar het lidmaatschap van de sportvereniging. Sportkleding en andere sportspullen worden niet door het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoed.

Hoe vraagt u het Jeugdsportfonds aan?
Geef bij de gymleerkracht op school, bij schoolmaatschappelijk werk of bij Meedoen in Rotterdam (intermediair) aan dat u uw kind wilt laten sporten via het Jeugdsportfonds. Als u uw legitimatiebewijs en inkomensgegevens laat zien, kan de intermediair een aanvraag voor u doen.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.

Neem binnen onze vereniging contact op met de jeugdvoorzitter als u vragen heeft over het Jeugdsportfonds.
HIj/zij kan u vertellen hoe het Jeugdsportfonds werkt maar kan geen aanvraag voor u doen. Op de school van uw kind kunt u vragen wie deze aanvraag voor u kan indienen.


Bedankt namens het bestuur van v.v. Pernis

Lid worden van VV Pernis

Let op: vragen gemarkeerd met (*) zijn verplicht.


Persoonsgegevens nieuw lid:Bij problemen kunt u het bestand ook verzenden naar info@vvpernis.nl

Kies bestandWijzigVerwijder

Soms worden er foto’s en of video's van u (of uw kind) gemaakt tijdens activiteiten.
Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor onze website, social media, clubblad, posters, flyers en andere door de vereniging uitgegeven beelddragers.

Uiteraard willen wij hier zorgvuldig mee omgaan, en vragen bij deze om uw toestemming om dit te mogen doen.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u opgegeven toestemming.


Als vereniging hebben wij vrijwilligers nodig om voor onze leden het voetbal mogelijk te maken. Samen maken we de vereniging.
Daarvoor verwachten we van elk lid een actieve bijdrage. 
Wassen, rijden en vlaggen bij het eigen team vallen hier niet onder. Hieronder kunt u aangeven met welke activiteit u de vereniging kan ondersteunen.

Indien u gekozen heeft voor overig, dan graag aangeven met welke bijdrage u de vereniging zou willen ondersteunen. (Het rijden naar wedstrijden en/of trainingen en het wassen van een wedstrijdtenue hoort niet tot de vrijwilligerstaken).
Of dat u wellicht al een evt. bijdrage levert aan de vereniging.

Machtiging:
Voor het afschrijven van de contributie dient u onderstaande rekeninggegevens volledig in te vullen en het formulier digitaal te ondertekenen. Aanmeldingsformulieren zonder ingevulde en ondertekende machtiging kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VV Pernis om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en boetes en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VV Pernis.

Voorkom stornering door saldotekort, onjuiste tenaamstelling en geblokkeerde of opgeheven rekening.


Het lidmaatschap dient u te allen tijde op te zeggen vóór 31 mei. Zonder schriftelijke/mail opzegging, bent u gehouden de volledige contributie te voldoen.


De voorwaarden en de actuele contributie en/of bedragen zijn te vinden op de website.
Indien er niet geïncasseerd kan worden zal de leider van het betreffende elftal met de speler of diens ouders, contact opnemen.
Wordt de contributie daarna niet binnen de afgesproken tijd voldaan, dan wordt de speler van de ledenlijst afgevoerd.


Ik heb de spelregels voor VV pernis gelezen en begrepen


Ik heb het huishoudelijk regelement van VV Pernis gelezen en begrepen.


Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrepen* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!