Cookie beleid vvpernis

De website van vvpernis is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen & waarden

Normen & waarden

1.      Doelstelling van het statuut.

 

Inleiding.

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van v.v. PERNIS wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en, betreffende het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging, een preventief en correctief beleid te voeren. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd.

Kortweg gezegd:

  • Respect voor de ander,
  • Geweldloosheid,
  • Aanspreekbaarheid op gedrag,
  • Het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

 

Sancties:

Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:

1.      Berisping

2.      Uitsluiting van wedstrijden

3.      Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten

4.      Royement

Gedragscode:

Deze gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers van Sportpark Pernis en is een nadere uitwerking van de gedragsregels als benoemd in het statuut. Het statuut blijft de leidraad van de vereniging. Per afdeling kunnen meerdere regels (door de complexbeheerder, trainers, c.q. leiders) i.o. met het bestuur worden toegevoegd. Hieronder volgt het overzicht van de coderegels, waar alle leden en bezoekers van VV Pernis zich aan moeten houden!

Algemeen:

Er zijn normen die voor iedereen gelden:

  • ·        Respecteer je sport en wie er mee bezig zijn.
  • ·        Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
  • ·        Gebruik geen (fysiek, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
  • ·        Samen staan voor een faire sport.

 

 


 

            Het convenant van v.v. PERNIS                     

Deel 1: de rechten

1. Iedereen heeft het recht om gerespecteerd te worden.

2. Iedereen heeft het recht om waardig behandeld te worden.

3. Iedereen heeft het recht om plezier te hebben binnen de vereniging.

Deel 2: de plichten

1. Het is je plicht je te houden aan de regels van de vereniging.

2. Het is je plicht om iedereen met respect te behandelen.

3.Het is je plicht om iedereen waardig te behandelen.

4. Het is je plicht je financiële verplichtingen aan de vereniging op tijd na te komen.

5. Het is je plicht wat je vernielt te vergoeden.

6. Het is je plicht je sociaal te gedragen in de vereniging.

7. Het is je plicht om op tijd te zijn.

8. Het is je plicht, op het veld en daar buiten, de vereniging positief uit te dragen.

Deel 3: de regels

Vastgesteld wordt dat onderstaande regels bindend zijn zodra men voor de vereniging, op welke locatie dan ook, actief is.

1. Het is niet toegestaan om te stelen.

2. Het is niet toegestaan zich in het buiten het veld gewelddadig te gedragen.

3. Iedereen heeft het recht om bij ongewenst gedrag je daar op te wijzen.

4. Het is niet gewenst grove taal te gebruiken op de vereniging.

5. Het is niet toegestaan te discrimineren.

6. Bij problemen beslist het bestuur over te nemen maatregelen.

7. Uitspraken van het bestuur zijn bindend.

Bij overtreding van de regels beslist het bestuur over de maatregel die volgt, eventueel na een advies van de Waarden en Normen Commissie.

Ik besef dat ik als lid/vrijwilliger van v.v. PERNIS een maatschappelijke voorbeeldfunctie heb en daarom ga ik als lid/vrijwilliger akkoord met dit convenant en accepteer alle gevolgen die hieruit voortvloeien.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!